Sven Slootweg před 4 měsíci
rodič
revize
1d8a34e86d
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. +1
    -1
      package.json

+ 1
- 1
package.json Zobrazit soubor

@ -1,7 +1,7 @@
{
"name": "budo-express",
"description": "A small wrapper to integrate Budo with an Express application",
"version": "1.0.3",
"version": "1.0.4",
"main": "index.js",
"repository": "http://git.cryto.net/joepie91/budo-express.git",
"bugs": {


Načítá se…
Zrušit
Uložit